Teste limba franceza avansati online dating

Posted by / 23-Aug-2017 01:26

Dă o apreciere cantitativă şi calitativă a nivelului lingvistic al candidaţilor.

Oferă o analiză detaliată şi individualizată a rezultatelor.

Cursuri de limba franceză pentru Quebec Alianţa Franceză Constanţa şi statul Quebec, parteneri ce împărtăşesc interese comune - Încurajarea utilizării francezei peste tot - Îmbogăţirea “familiei” francofone în America de Nord În acest sens, Alianţa Franceză este abilitată să organizeze teste standardizate în limba franceză adaptate Quebecului: TEFa Q.

Toate costurile de cursuri până la concurenţa sumei de 1500 dolari canadieni vor fi rambursate la sosire pe teritoriul statului Quebec.

Este suficientă prezentarea facturii eliberată de Alianţa Franceză.

Suma este valabilă pentru fiecare din membrii familiei.

Testul de Evaluare a Limbii Franceze (conform Cadrului European Comun de Referinţă) Fiabil pe toate planurile, TEF-ul, primul test de limbă franceză pe piaţa educativă, permite obţinerea, în intervaluri foarte scurte, a unei “fotografii” a nivelului propriu în franceza generală.

Evaluează competenţele de înţelegere şi de exprimare în limba franceză.

Trei diplome de limba franceză pentru afaceri evaluează aptitudinea candidaţilor de a fi operaţionali în întreprinderea care comunică în limba franceză cu partenerii săi.

Poate comunica cu un grad de spontaneitate şi uşurinţă într-o conversaţie cu un vorbitor nativ ce nu comportă tensiuni nici pentru unul nici pentru celălalt.

Se poate exprima în mod clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate emite o părere asupra un subiect de actualitate şi poate expune avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

Nivel A2 (Nivel mediu 2) Este capabil să înţeleagă fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în legătură cu domenii imediate de prioritate (de exemplu, informaţii personale şi familiale simple, cumpărături, habitat, serviciu).

Poate comunica în timpul sarcinilor simple şi obişnuite nesolicitând decât un schimb de informaţii simplu şi direct axat pe subiecte familiare şi obişnuite.

teste limba franceza avansati online dating-63teste limba franceza avansati online dating-62teste limba franceza avansati online dating-28

Nivel C1 (Autonomi / Specializaţi pe un domeniu) Este capabil să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi solicitante, cât şi să reţină semnificaţiile implicite.

One thought on “teste limba franceza avansati online dating”